قیافه روز عروسیت


(Shabnam&M) #21

من که فکر نکنم هیچ وقت طاقت دیدن فیلم عروسیمو داشته باشم از اول تا آخر داداشم تو فیلمه برام سنگ تموم گذاشته بود.
الانم که بهش فکر میکنم دلم میخواد گریه کنم


(پِل پِلی ) #22

منم فیلم لحظه عقد داداشم رو دیدم باز گریه کردم


(نیوشا) #23

چرا شبنم جان؟ :sob:


(مخلص برم) #24

من رفتم آرایشگاه یه عکس ساده نشون دادم، بعد به توصیه (پنهان) خانواده همسر که اصرار داشتن آبروشون می‌ره… خیلی غلیظ درستم کرد. وقتی از صندلی بلند شدم تو آینه خودم دیدم دوست داشتم تیکه پاره کنمشون یعنی… یک بار هم تا الان فیلم و عکس ندیدم انداختم ته کمد. شیرم دهنشون


(پِل پِلی ) #25

وای آخری خوب بودددددد :joy::joy::joy::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2:
الهی بمیرم ولی
میفهمم چقدر بده


(مخلص برم) #26

خدا ازشون نگذره کثافتا ریدن تو روز عروسی من


(Shabnam&M) #27

هفت ماه که داداشم فوت کرده :sob::sob::sob:


(مخلص برم) #28

بمیرم خدا بیامرزه


(پِل پِلی ) #29

من اول یه جا رفتم امتحانی آرایشم کردم
هی گفتم کم
کم
کم
طبیعی …
دقیقا وقتی نگاه کردم تو اینه نمی دونستم چی بگم
ابرو مداد پهن
سایه تیره
پوست تیره
پلنگی بودااااا :woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2:


(Shabnam&M) #30

خدا نکنه.
مرسی عزیزم


(نیوشا) #31

ای جان،خدابیامرزه ایشون رو به شماهم صبر بده :sob::sob::sob:


(پِل پِلی ) #32

وای خدای من
بمیرم الهی برات


(Shabnam&M) #33

ممنون نوشین جان


(Zari) #34

منم اون شب خیای راضی بودم ولی الان که بهش فک میکنم میگم کاش موهامو ساده تر درست میکردم…عکسامو هنوز نیاوردمشون فیلمم خیلی تیره در اومده بااینکه بهترین فیلمبردار رواورده بودیم


(Shabnam&M) #35

ممنون رابی جان


(Zari) #36

شبنم جون اگه ناراحت نمیشی میشه بگی داداشت چجوری فوت کرده…خیلی ناراحت شدم عزیزم


(Zari) #37

برعکس ثریا جون من شب عروسی کلیییی خواهرشوهرم اینا تعریفم میکرد وقتی اومد توارایشگاه به ارایشگرم گف بدت نیادا اولین عروسی که واقعاخوشگل درستش کردی زن داداشمه اصلا وقتی دیدم خیلی قیافش باحال بود چشاش یه برقی زد که کلی به خودم امیدوارشدم


(مخلص برم) #38

فردای عروسی تازه بم میگفتن خیلی ساده بود !!!


(Zari) #39

ولی کلا ازشب حنابندونم بیشتر خوشم اومده بود…شب عروسیم موهامو کامل فر کرده بودم ولی اون فری که میخواستم نشد


(Zari) #40

خخخخ خیلی دلت ازشون پره ها :joy::joy: