پشیمونی...

شده کاری انجام بدین یا کاری کرده باشین که پشیمون شده باشین حتی حالا که یادش میوفتین افسوس بخورین…

6 Likes

ترم آخر ارشد دانشگاهمو ول کردم :expressionless: و واقعا پشیمونم :persevere:

3 Likes

نازی جوونم ایکاش ادامه میدادی

2 Likes

یه ترم مرخصی گرفتم و خیلی خسته شده بودم گفتم استراحت کنم درگیر همه چی شدم و دیگه شد که برم بعدشم انصراف زد دانشگاه برام :persevere:

3 Likes

منم بخاطر درس دخترمو زدم افسوس میخورم و عذاب وجدان دارم
اتفاقا همین الان داشتم با جاریم در مورد همین موضوع صحبت میکردم :confused:

4 Likes

منم ازاینکه زود ازدواج کردم پشیمونم وافسوس میخوریم:joy::joy::joy:

6 Likes

بعضی وقتا لطف کردن به بعضیا که قدرنمیدونن پشیمونم میکنه

2 Likes

معلومه که شده.
انسان جایزالخطاست.
خیلی پیش میاد.

2 Likes

توروحت :joy:

2 Likes

اره همین اخرین دعوای من باشوهرم خیلی پشیمونم…و از ازدواجمم پشیمونم

6 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

3 Likes

مهین جونم خودت وفندقت خوبین

1 Like

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Like

خوبیم فدات عزیزم دس بوسته خودت و کوچولوخوبین

2 Likes

والا بابا چیه :joy::joy:

3 Likes

بعضی وقتا یه. شوخی یا یه حرفی که زدی وفکر میکنی کاش نمیزدی ومدام پشیمونی…

1 Like

اهان یکیم ازاینکه امروز مادرشوهرمو بردم مغازه لباس برداش پشیمونم کاش تنهایی میرفتم :joy::joy::joy::joy::joy::joy:

5 Likes

خیلی

2 Likes

باریکلا باووووومادرشوهردوستی:joy::joy::clap::clap:

1 Like

فدات بشم نفسی فدای فندقت…شکر بخوبیت…بهتری

1 Like
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.