بگو زاییدم خبرنداری... برداشتتون ازاینحرف چیه؟

آقاماامشب خونه مادرشوهربودیم… باز برنامه داشتم بااون خاهرشوهرم که افتخارمیکرد زاییده…
امروزم خاهرزاده شوهرم گفت زندایی وقتشه نینی بیاری. بیاردیگه. چرا نمیزایی یکی :woman_facepalming: منم رفتم به مامانش گفتم خندیدیم. این خاهرزادش خیلی بانمکه… اون یکی خاخرشوهرم که سری قبل پز زاییدنشو میداد برگشت گفت بهش میگفتی زاییدم خبر نداری. (مال من خارج رحمی بود. بعداون از قیافه گرفتناش نگم براتون دیگه) برداشتتون و لطف بفرمایید بگید دوستان. ممنون

7 Likes

هی پشت دستموداغ میکنم میگم دیگه میبینمش باهاش خیلی هم کلام نشم باززززز یادم میره.

2 Likes

بنظرم کلا جدی نگیرشون، ی چیزی گفت. یکمم حساس شدی. چون سقط داشتی. فک میکنی با منظور بد بهت حرف میزنن.
بهتره هرچی میگن فقط بخندی. دفه بعدم ک حرف زدن بچه بیار. بت خنده بگو خودم میدونم کی باید بیارم. شما خیلی بچه دلتون میخواد بیشتر بیارین.

3 Likes

بگو حکمت خدا اینجوری بوده واس من … زخم زبون زدنت چیه دیگه

3 Likes

البته درسته شاید منظوری نداشته ولی درکل ببخشید این نشانه نفهمی ی نفر رو نشون میده …
عزیزم توهم بیخیال باش دیگه قسمت بوده ک اینجوری بشه بهش فکر نکن و محلش نده

3 Likes

منظور بدی نبوده شاید

چون بچه نمیفهمه که سقط چیه منظورش این بوده شاید

1 Like

حساسم کرده. ازوقتی من سر بچم به خونریزی افتادم قیافه گرفتناش شروع شد. اول که دکترم گفت داره سقط میشه. هرجانشیت کلللی قیافه که آره منم سر این دخترم خونریزی داشتم. ولی هیچیش نشد که. عروس میگه اله بله. میگم جگرخوردن میگن ضررداره. میگفت من سر این بچم عشق جگربودم بچم هیچیش نشد. بعداینکه خارج رحمی شدم که عمل شدم… هردوروز یه باربه زنگ زد فقط مثلاحالموبپرسه. نکرد بیاد بهم سربزنه. بهربهانه کورونا. اونموقع شهرمون نیومده بود

2 Likes

همونو بگو. تو مغزش چی میگذره خدامیدونه. حالا عید برابچش میخاد تولد بگیره. پنج تومن میزارم کف دستش بفهمه کادوهایی که واسه مامانم آورده چقد برامن درد داره

2 Likes

دیگه باهاش صمیمی نمیشم واقعا

3 Likes

خاله ش گفت. پیش بچه هم نگفت که… گفتنش چه لزومی داشت واقعا

1 Like

حرص نخور عزیزم
وااله من رفتم خونه مادرشوهرم شوهر خواهرشوهرم اومد رفت نیومد یه سلام کنه

3 Likes

چه آدم بی‌شعوری واقعا خجالت نمی کشه این حرف میزنه

1 Like

اره اصلا بهش اهمیت نده و واست مهم نباشه و اگه بفهمه ک حرصت رو درآورده بدتر میکنه پس سعی کن اصلا آدم حسابش نکنی

2 Likes

گوسفند :expressionless::expressionless::expressionless:

1 Like

خجالت میکشید که هی قیافه نمیومد واسه من

2 Likes

جالبه مثلا تو روم خیلی خوبه باهام

2 Likes

ول کن بابا خاطره جووون اهمیت نده خدای توهم بزرگه

2 Likes

خدای من خییییلی مشتیه. لحظه ای نبوده منوتنهابزاره…

2 Likes

برات دعا می کنم خدا بهت یه نی نی خوشگله و سالم و صالح بده

3 Likes

فدات عزیزدلم. ممنونتم. انشاالله :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes: فعلا قصدشو ندارم. شاید هیچوقتم نخام

1 Like
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.