داداشم وطلسم کردن نره طرف خونوادش،نشسته روگلوی مامانم میگه هرچی داری بایدبدی به من

چکارکنیم وبهش بفهمونیم

منکه تجربه ای ندارم ولی بنظرم شمام برید پیش ی دعانویسی چیزی🙁

2 Likes

سلام خوبی پیش دعانویس بایدبرید حالا ک میدونیدطلسم شده

2 Likes

ازش شکایت کنید.

1 Like

سلام عزیزم،اره طلسمش کردن البته خانمش بامادرخانمش همش درحال دعاگرفتن واسه داداشمه،چندوقت پیش واسش سرکتاب خیلی قوی بازکردیم توی سرکتابش زده بودمادرخانمش ازطریق اجنه ودعاداداشموطلسم میکنن تاطرف خونوادش نره وفراری باشه،الانم بابام تازه فوت شده داداشموبرین کردین تامامانم وتحت فشارقراربده وزجرش بده

3 Likes

خانومشه چجوری شکایت کنیم،بایدباطل شه فقط

2 Likes

خب اون ک درکتاب بازکرد چیگفت دیگه نگفت باطلشون میکنم

2 Likes

برید آگاهی یه شکایت نامه پر میکنید امضا میکنید.
دفعه دیگه هم امد غلطی کرد بالافاصله زنگ میزنید 110 بیان ببرنش.
بیخود کرده روی مادرش دست بلند کرده.
حق نداره کوچکترین بی احترامی رو بهش بکنه.
این افکار طلسم و رمالو فالگیر هم از ذهنتون بریزید دور.اینا همش خرافاته.

6 Likes

:smirk::smirk::smirk::smirk::smirk::smirk:خرافات کجابودنمیبینی زندگیومنو چکارکردم بادعا

2 Likes

ن بخداراسته،من چندوقت پیش یکی ازدعانویسهاواسم سرکتاب بازکردهرچی اطلاعات ازمن وخوادموواجدادم داشت گذاشت جلوم همش هم موبه موهم اتفاق افتادهم واقعابود

1 Like

نابودم کردولی پدرشودرمیارم:joy::joy:بدبخت میلیونی خرج دعاهاش میکنه من راحت باطل میکنم

1 Like

دمت گرم

2 Likes

باشه اون راهو دوست دارید برید خب برید.
اما شکایت هم بکنید.

3 Likes

یه بدشانسی که هست اینه مامانم به شدت داداشمودوست داره هرکاری هم کنه بازهمون آش وهمون کاسه ولی داریم زجرشومیبینیم

1 Like

ازش فیلم بگیرید ببرید اگاهی.
فقط نفهمه.

1 Like

روی مامانم دست درازنمیکنه هم خودش هم زنش میگن هرچی داری بایدبدی به ما

1 Like

خب نوشتی روی گلوش نشسته

1 Like

منظورم اینه بازورحرفهاشون میخوان مامانموبدبخت کنن

1 Like

خب شکایت کنید.
همینم حق نداره انجام بده.

1 Like

چی بگم عزیزم دیگه واقعاموندیم چکارکنیم

1 Like
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.