برگشت سر جنین

(Elena) #1

سر جنین کی ب سمت پایین بر میگرده؟من سکسکه دخترمو پایین شکمم احساس میکنم یعنی سرش ب سمت پایینه؟من تازه رفتم تو هفته ۳۰.

(نیلوفر حکیمی) #2

تا هفته 36 امکان چرخش وجود داره

(Panah) #3

از کجه میفهمی که سکسه س نه تکون خوردن من هفته بیستو هفتم هستم هنوز نمیفهم سکسه جنین چه جوریه ؟؟

(Elena) #4

حالت ریتمیک داره و کوتاه و پشت سر هم

(Panah) #5

ولا من که چیزی سرم نمیشه انشالله برا بچه دوم تجربه میکنم😆