زایمان طبیعی وسزارین

(حلما) #1

سلام زایمان طبیعی بهتره یاسزارین؟ اززایمان طبیعی میترسم

(نیلوفر حکیمی) #2

سلام عزیزم دوستان قبلا سوالی مشابه سوال شمارو پرسیدن می تونید برید پاسخ ها رو مطالعه کنید.
هم از زایمان طبیعی راضی بودن هم از زایمان سزارین و میگن راحتی زایمان هم به خود شما بستگی داره هم به پزشکتون. کلاس های آمادگی برای زایمان هم خیلی می تونه به شما کمک کنه.

1 Like