عرقیجات در بارداری

(هلن) #1

تو ماه هشتم عرق کاسنی تاثیری داره

(مامان_سه_قلوها) #2

عزیزم عرق کاسنی خیلی مفیده اما اگر در مصرفش زیاده روی کنید باعث سقط جنین میشه.

1 Like
(هلن) #3

ممنونم عزیزم از کمکت