کسی نی نی اش هفت ماهه دنیا اومده

(Faez) #1

سلام.کسی هست که نوزادش زود بدنیا بیاد.واینکه هفته چندم و چند کیلو بوده.الان چند کیلو شده