کی قصد بارداری داره

اقدام به بارداریا بیان

2 Likes

عزیزم اینجا همه یا باردارن یا قصد بارداری دارن

من قصد بارداری دارم.ماه اول موفق نشدم این ماه دومین باره اقداممه برام دعا کنین

1 Like

منم قصد دارم ولی ۶ ماه ک نشدم دعا کنید

1 Like

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.