تخمک گذاری دقیق برای پسر شدن جنین

(zahra) #1

میخام تخمک گزاری دقیق برا پسر شدن جنین بدونم من ۸اردیبهشت پریود شدم پریودام هم گاهی نامنظم گاهی منظم هس الان تخمک گزاری من کی عس؟

(حنا خجسته) #2

اگه تخمک گذاری تون نامنظمه یا باید سونوگرافی سریالی انجام بدید تا بتونید روز دقیق تخمک گذاری تون رو پیدا کنید