اسم پسر کدوم خوبه؟

. اریا. سامین. . پارسا. بردیا سام کدوم قشنگه دوستان؟؟؟،

پارسا،بردیا،ولی نظرخودته عزیزم خودت ببین چی دوست داری،هرکدومو چندبار صدا کن ببین کدوم بیشتر به دلت میشینه

2 Likes

اریا و سامین

1 Like

آریا بردیا
پارسا خیلی زیاد شده من دوسش ندارم

2 Likes

بردیا وآریا

3 Likes

آریا

1 Like

سامین

2 Likes

سام خوبع

1 Like

بردیا پارسا

1 Like

آريا

1 Like

بردیا :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Like

من که سامی میزارم :heart_eyes::sparkling_heart:

1 Like

سام.
آرسام هم قشنگه

1 Like

سامین

1 Like

بردیا :blush:

1 Like
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.