کیا میان حرف بزنیم

کیا میان حرف بزنیم الان :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Like

من میام

1 Like

خوبی عاطفه جون

1 Like

چند سالته

1 Like

مجردی یا متاهل

1 Like

منم هستم :face_with_monocle:

1 Like

سلام خوبین

1 Like

سلام فاطیما خوبی چندسالته مجردی یا متاهل

1 Like

سلام هلیا خوبی چند سالته مجردی یا متاهل

1 Like

سلام من۲۲سالمه متاهلم ۳سال ازدواج کردم

1 Like

سلام عزیزم من متاهلم سه ساله ازدواج کردم یکساله خونه خودمم

1 Like

خوبه عاطفه کجاییی

1 Like

شوشتر

1 Like

خوشبختم هلیا چند سالته از کجایی

1 Like

خوشبختم عاطفه جون

1 Like

من بیست مشهد

1 Like

شماچی رقیه جون ازکجایین چندسالتونه

1 Like

من۱۹سالمه۳سالهازدواج کردم ۵ماهه خونه دارم

2 Likes

خودتون چی عزیزم چندسالتونه

1 Like

توی اقدامین یان

1 Like
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.