فقط رفقای قدیمی بیان 😅😅😅😍😍😍😍

سلام بیاییین اینجا دوستان اونیکی هنگ. میکنه :crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::grin::grin::grin::grin:

1 Like

سلام چطور مطورین

1 Like

سلام خوبی گلم

1 Like

الهی شکر تو چطوری

1 Like

خوبم منم
کمرم خیلی درد میکنه
دراز کشیدم نمیتونم پاشم :sob::sob::sob::sob:

1 Like

چرا کمر درد داری ؟

1 Like

سلام جیگرتون اومد

1 Like

نمیدونم چم میشه هرازگاهی اینجوری میشم
دکتر گفت وسط مهره ها یه چیزی هست مایع داخل اون کم میشه اینجوری میشی

1 Like

خوش اومد :heart_eyes:

2 Likes

فدات عشقولی

1 Like

به به سلام علیک
شانس خودش بهت رو کرد چرا قبول نکردی :crazy_face::crazy_face::crazy_face:

1 Like

:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

2 Likes

آخ چقدچسبید بوست:heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart:

1 Like

چرا این روزا نمیگذره اقدام کنم :sob:

1 Like

بچه ها دعای عرفه رو امروز کجا میخونید؟

1 Like

کدوم شانس

1 Like

خونه

1 Like

عزیزم میرسه
صبر داشته باش

1 Like

مگه تو حامله نبودی :face_with_raised_eyebrow::face_with_raised_eyebrow::face_with_raised_eyebrow:
چرا بگذره همین الانم اقدام کن منتظر تخمک گذاری نمون

1 Like

۵ روز دیگه مونده :sob:

1 Like
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.