با برادر شوهر بیشعور چکار کنم؟😭

سلام دوستای،گلم دلم بدجور گرفته چندروزه کلافه ام. :pensive: دوروز،پیش خانواده همسرم برای اینکه از،کربلا اومدم اومدن دیدنم.ی برادر شوهرم ۴۵ساله دارم که مجرده و من ازش متنفرم بخطار،ی سری اخلاقاش که بعضی دوستان قدیمی میدونن. با خواهرش میخواستن برن بیمارستان که خواهرشوهرم بخیه دندونش بکشه به پسرمنم گفت بیا بریم من گفتم نه خطرناکه نبرش.هیچ وقت،به کسی احازه نمیدم بچه ام بیرون ببرع.کلا اونقدر جامعه خطرناک شده میترسم.ازاونحایی که خیلی،بیشعوره به زور برد و متم چون حالم بد بود حوصله،بحث نداشتم،هیچی،نگفتم. نیم ساعت نشده برگشتن دیدم بچه ام دهنش خونیه و یکی از دندوناش افتاده گفتم چی شده گفت ترمز کرده بچه با دهن رفته توشیشه.احمق حداقل کمربند نبسته براش. اعصابم ریخت بهم اما چون مهمون خونه ام بودن هیچی،نگفتم و ریختم توخودم.ازاون روز،هروقت به بچه ام نگاه میکنم اشک،میریزم.دندون جلوییشم،هست دکتر گفت اگر دندونش میاوردی برات میذاشتم جاش. :pensive::pensive: اما اون دندونش انداخته بود بیرون.حالام تا ۷سالگی در نیمیاد.تازه دکتر گفت تااون موقع چون لثه میاد روش شاید دندون نتوته بزنه بیرون باید جراحی کنی :sob::sob::sob: خدا لعنا کنه ادمایی رو که تو همه چی دخالت میکنن و فقط باعث اڋیت و ازارن. خدالعنتشششششش کنه ازش متنفرم.همون موقع که دست روم بلند کرد ازش حالم بهم میخوره ـ بمیره الهی

9 Likes

اینقد عصابم خورد شد نمیدونم چی بگم :expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

5 Likes

چرا بعضی ها متوجه نیستن تربیت یا مراقبت از بچه مختص پدر و مادره.

6 Likes

وای اسما جون چقد ناراحت شدم
چقدر بی فکره آخه.
:cry::cry::cry::cry::sob::sob::sob:
شوهرت هیچی نگفت؟؟؟

5 Likes

وای عجب آدمای بی فهمی و بیشعوووری :rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage: خدای من اصن نمیدونم چی بگم :sob::sob::sob:

5 Likes

خیلی بیشعوره منم بدم میاد از ادمایی ک تو تربیت بچه دخالت میکنن
شوهرت چیمار کردپس

4 Likes

بنظرم محکم باش
سر بچه و زندگیت با هیچکس تعارف نکن
ازین به بعد نذار به هیچ عنوان خلاف مبل تو کاری کنه

6 Likes

وای منم عصابم ریخ بهم. ب بچت بگو یادش بده بگوعموت هروقت گف بیا بریم جایی نرو .

3 Likes

وای چقدر بد . باهاش جدی برخورد کن. به بچه ت هم بگو با هیچ کس جز شما و شوهرت جایی نره

3 Likes

چه بی تربیت… اصلا چرا باید پافشاری کنه بچه رو ببره :persevere::persevere::persevere::persevere: من از این کار خیلی بدم میاد بچه بدون پدر یا مادر با کسی تنها بره جایی

یعنی چی اخه؟؟؟؟
خب ب همسرت میگفتییی بهش تذکر بده :angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry:

3 Likes

نه بابا هیچی،انگار هیچی نشده فقط اعصاب خوردیش برای،منه بدبخته

2 Likes

همسرم همیشه پشت برادرشه حتی اون موقع که دست روم بلند کرد هیچی بهش نگفت تازه بهم گفت توقع داری،بخاطر تو برم با کاکام جر کنم :pensive:

3 Likes

بخدا این برادرشوهرم نمیشناسی خیلی زبون نفهمه کوچیکتر که بود میگفت بده با پوتور ببرمش بیرون پیگفتم نه خطرناکه به زور برش میداشت،میبرد. فقط از خدا پیخوام ذلیلش کنه دربه در عوضیو.پیر پسر شده فقطم رو اعصاب من میره

2 Likes

بخدا داغونم تیام جون .اصلا دوست ندارم پامو خونه مادرشوهرم بذارم بخاطر این احمق

3 Likes

چون نفهم و بیشعورن. چهل و پنج سالشه بیشرف زن نمره بره گمشه

2 Likes

اتفاقا ازاین به بعد همین تصمیم دارم به هیچ وجه اجازه نمیدم جایی بردتش

2 Likes

پسرم سه سال و نیمشه ایم چیزا رو متوجه نمیشه هنوز،درکش به این چیزا نمیرسه

2 Likes

منم بردارشوهرم کتکم زده همیشه ازش متنفرم حتی از زن و بچش :face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:
دایم جلو چشم هستن
عوضی ها

6 Likes

میفهمم چی میکشی.من که اونقدر ازش بدم میاد بخدا تمام سعیم،میکنم اصلا تو صورتش،نگاه نکنم وقتی یهو چشمم بهش میفته تمام تنم از تنفر میلرزه.هیچ وقت اروزی مرگ دشمنمم نداشتم اما تنها کسی،که مرگش برام حکم عروسی داره،اینه ازبس خون به جیگرم کرده

4 Likes

من مادرم هیچوقت ماهارو نمیداد به کسی که ببرتمون بیرون . فقط میداد مادربزرگم که ببرتمون پارک همین . میگفت چون اگر اتفاقی براتون بیوفته اونوقت میگم چرا گذاشتم ببرتشون . به منم میگه هیچوقت بچه تو نزار کسی ببره بیرون خدایی نکرده اتفاقی بیوفته عذاب وجدان و ناراحتیش برای خودته. شما هم هرطور شده اصلا نزار بچه رو ببرن بیرون .حتی شده تو روشون وایسا ولی دیگه نزار .

4 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.