چت ازاد 😊😊😊😊😊😊

اینجا هر چی میخواین بگین افرین افرین
:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

ما سورانی هستیم

من دوست سورانی هم دارم

من کردی متوجه میشم امانمیتونم صحبت کنم

سورانی یعنی چی

الان کجا زندگی میکنی؟؟

یکی از لهجه های کوردی

اورمیه بیشتر شکاک دارن نع ؟؟

زبان کوردی ایل ها باهم فرق میکنه

پس چرا میگی کرد هستم

اره .جلالی هم هس؟

اره عزیزم مال ما خیلی شبیه فارسی کلن حرفام فارسیه :joy::joy::joy:

نمیدونم چرا امروز همش خندم میگره خدا به خیر کنه :joy::joy::joy::joy:

پدرومادرم کردن من ازوقتی ب دنیااومدم تهران بودم حرف زدن بلدنیستم

اخ اخ باید یاد میگرفتی ما فامیل داریم مامان کورد باباش فارسه به هر دو بچه شم کوردی یاد داده

چونی گلم گرفتی چی گفتم :joy::joy::joy:

اره یعنی چطوری

افرین افرین

مامان فارس بابا کورد اشتبا گفتی

مریمو میگم گلم خواهر شوهر خاله لیلا :joy::joy::joy::joy:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.