جای چنگ روی صورت کودک

(samira) #1

پامادی وجود داره پوست دخترم بهتر شه،خیلی ناراحتم

(آیسان همه زندگی من) #2

گلم من یه پماد می شناسم اسمش آلفاست برای جای زخم و سوختگی اما نمی دونم برای بچه هم هست یا نه
ببرش داروخانه جای زخم رو نشون دکترداروخونه بده خودشون بهت پمادمعرفی می کنن

(❤️گلی❤️گلی❤️) #3

آخی عزییییزم دخترتون چند سالشه؟

(samira) #4

سه سال و نیم