دکتر چشم پزشک اطفال خوب در شیراز

عزیزان اگر کسی دکتر چشم پزشک خوب اطفال در شیراز سراغ داره لطفا معرفی کنید ترجیحا دکترهای معروف که وقت سه ماهه میدن نباشه مثل فرودین و صلوتی
دخترم برا چکاپ میخوام ببرم بعضی وقتا عفونت و ابریزش داره چشمش با اینکه میل زده تو یکسالگی. الان 2.5سالشه