خانومای مشهدی التماس دعا

خانومها هرکی مشهده تورو خدا التماس دعا هرکی رفت حرم منو دعا کنه بگه اقا تو به جوادت فقط منو بطلب

3 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 5 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.