درد هنگام ادرار

پسر چهار سالم وقتی ادرار میکنه درد داره
امروز اینجوری شده به خاطر چیه؟

1 Like

احتمالا سوزش ادرار گرفته عزیزم گاهی پیش میاد مایعات زیاد بدید بخوره

1 Like

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 5 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.