احساس فشار روی شکم

من هفته 24 هستم و همش دراز کشم.ولی اگه چند دقیقه بخوام بشینم احساس فشار میکنم رو شکمم از سمت بالا . انگار یکی دستاشو گذاشته باشه دو طرف شکمم اونجوری… این خطرناکه بنظرتون؟

1 Like

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 5 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.