همون گپ سابق مثبت۱۸ زی زی

سلام بچه ها ماشالاه اون گپ ترکید
چت ها شد ۱۰ هزار تا
بیاین اینجا ادامه بدیم

4 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Like

خوش اومدی

1 Like

مرسي گلم

2 Likes

سلامم

1 Like

یالا زی زی چرا تل جواب نمیدی

1 Like

هر کی شمالیه جواب گپمو‌بده دا

2 Likes

سلام اومدم بترکونم اینجارو :heart_eyes:

1 Like

سلام و علیکم

1 Like

احوال شریفتون

1 Like

:sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses:

دمتون گرم رفیقای پایه

1 Like

قربونت بشم ندیدم چی گفتی

1 Like

حالا هیشکی نی اخر شب میاین

2 Likes

منم اومدم ففط خاطره بخونم:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

البته امشبم فکنم خلوته باشه :joy::joy::joy:
امشب چ شبیست شب مراد است امشب :joy::joy:

1 Like

اره الان وقت اومدن شوهراس
بمونه اخرشب
ولی بیاینا

2 Likes

ن بابا خسته نباشی دلاور :joy::joy:

1 Like

نوش جونتون و خوش بحالتون :expressionless:

1 Like

تو هم‌زرنگی کن و بپر روش و ی گازی از شومبول بگیر و بزن‌تو کار صنایع شاید جواب داد
باوا کپک‌ میزنیا :joy::joy::joy:

1 Like