بی خوابی خر است 🐎

یعنییی چی آخخههه چرا خوابم نبرد و نمیبره :sob::sob::sob::sob::sob::sob:
من عکس خر گذاشتم! نَم چرا اسب شد:joy::joy: اینم لجه بام

سلام منم دیشب تا الان خوابم نبرد و بیدارم چشمام سوزن سوزن میشن ولی از فکرو خیال خواب از چشمام فراریه

1 Like

دقیقااا. فکر و خیال نمیزاره ادم بخوابه. سرم‌سنگینه از بیخوابی.

1 Like

منم دقیقا

من دیشب از بس گریه کردم و نخوابیدم الان سرم سنگینه و چشماش میسوزه
تا خود،صبح مثل جغد چشمام باز بود و فکر و خیال ول کن نبود

چقدر خوااااااب خوبه قدرشو قبلا نميدونستم الان محتاجشم

شما بارداری عزیزم؟؟؟

1 Like

:pensive::pensive::pensive::pensive::pensive::pensive::pensive:

1 Like

چرا گریه کردی ؟؟
البته خودمم مث تو😔

با شوهرم بحثمون شد

1 Like

تو چرا

نه عزيزم

شاید مثل خر شرک چیزی خورده اسب شده:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Like

واب چقد بد ایشالا رودی اشتی کنی چیزی‌بد تر از این وجود نداره

دیروز ظهر پری شدم دیشب که دعوامون شد از بس جیغ زدم و گریه کردم دور نافم درد میکنه و خونریزیم همراه لخته های بزرگه

1 Like

الهیییی عزیزم ما خانوما خیلی ب خودمون آسیب میزنیم
ذاتا وقتی ادم پریود میشه اعصابش ضعیف میشه
من خودمم قهرم

گل گاو زبون دم کن شبها بخور البته اگه پریود یا بارداری نباید بخوری.

1 Like

منکه بخدا دیوانه شدم دیگه قلبم از دیشب تیر میکشه اعصابم ضعیف شده و تموم بدنم میلرزه

1 Like

فعلا پریودم گلم

2 Likes

میفهممت من الان ۱۰ روزه تو اون حالم
هرشب معده درد دارم هرشب سر درد دارم هزار بار میگم چرا ازدواج کردم