😍😍😍😍موندنی شدیم

:joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

نه بابا به عشق شماهاییم و البته ستارمون:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile: برای ستاره ها چه بحث هایی که تو خونمون نشد :grin::grin::grin::grin:

4 Likes

مرسی :heart_eyes:
اره البته که شما پیشکسوتی :smiley::smiley::smiley:
منم میمونم نمیرم :grinning::grinning::grinning:

3 Likes

منم نبودم نگران ستاره هام بودم فقط :joy::sweat_smile:

3 Likes

باشه باور کردم‌:joy:

2 Likes

مبارکه :yellow_heart:

2 Likes

بیا بغل خودم بشین پس:star_struck::star_struck::star_struck::cactus::cactus::cactus:

1 Likes

مبارکه :grin:
بر چه اساسی ستاره میدن؟

:joy::joy::joy::joy:
منم عید چند روزی نتونستم بیام نگران ارشدیم بودم :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

ممنون :hibiscus::heart::hibiscus:

1 Likes

جووووووون :smiley::smiley:

2 Likes

هر یکسالی که از ارشدی میگذره

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.