😍😍لوازم ارایشی

چه برادرشوهر خوبی :star_struck:
مبارک باشه عزیزم

2 Likes

مبارکه گلم

3 Likes

چقدر عالی
مبارک باشه عزیزم بخوشی استفاده کنی:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

من که برادر شوهر ندارم چیکار کنم :sweat_smile:

2 Likes

ورشکستش کردی که:joy: مبارکه

2 Likes

مبارکت باشه عزیزم

اون حالا ی تعارف زده تو چرا مغازرو جمع کردی ن یکی ن دوتا این همههههه

4 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

زنگ‌ میزدی منم میومدمممم بار میزدیم مغازشو :sweat_smile::grin:

2 Likes

پولش دادی؟

3 Likes

برادر شوهر هم برادرشوهر مریم:grinning:

2 Likes

نه پول نمیخواست

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.