😍😍لوازم ارایشی

چه برادرشوهر خوبی :star_struck:
مبارک باشه عزیزم

2 Likes

مبارکه گلم

3 Likes

چقدر عالی
مبارک باشه عزیزم بخوشی استفاده کنی:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

من که برادر شوهر ندارم چیکار کنم :sweat_smile:

2 Likes

ورشکستش کردی که:joy: مبارکه

2 Likes

مبارکت باشه عزیزم

اون حالا ی تعارف زده تو چرا مغازرو جمع کردی ن یکی ن دوتا این همههههه

4 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

زنگ‌ میزدی منم میومدمممم بار میزدیم مغازشو :sweat_smile::grin:

2 Likes

پولش دادی؟

3 Likes

برادر شوهر هم برادرشوهر مریم:grinning:

2 Likes

نه پول نمیخواست

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.