😇سایه چشم جذاب من 🌈

خودتم بزار:grin::grin:

2 Likes

چرا خودم :sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

اره قشنگه:rose::sparkling_heart::sparkling_heart:

1 Likes

دلم خواست ک

2 Likes

کنجکاو شدم خودتو ببینم

2 Likes

فدات عزیزم انشالله ١٠ برابرش رو بگیری :kissing_heart::kissing_heart:

2 Likes

سولماز جونم چطوری در خواست دوستی بدم

2 Likes

خیلی ها دیدنم شاید تو هم دیده باشی حالا اینجا نمیشه فرستاد خوصوصی یه پیام بفرست تا بفرستم چون بلد نیستم چجوری برم خصوصی :sweat_smile:

2 Likes

والا عزیزدلم اگه فهمیدی به منم بگو من هرکی رو میخوام برم خصوصیشون به خودشون میگم پیام بدن بلد نیستم :heart:

2 Likes

مرسی عزیزم :heart::heart_eyes:

3 Likes

۲۰۲۱۰۴۰۵_۲۰۵۴۱۵ اینم سایه من :blush::blush::blush:

4 Likes

وااااوووو بعدش استفاده میکنی اینارو؟

3 Likes

اره عزیزم بیشتر وقتا استفاده میکنم

2 Likes

با روح و روان بازی میکنن:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile: قابلت رو ندارن عزیزم

2 Likes

مبارک خودت باشه با خوشی استفاده کنی

2 Likes

فدات عزیزدلم :heart::heart::heart::kiss::kiss::kiss::heartpulse::heartpulse:

2 Likes

پیجتو بده:neutral_face:

3 Likes

تاریخشون تموم نمیشه این قدر داری ؟ پشت لوازم ارایشی مینویسن چند ماه بعد باز کردن درش فاسد میشن

2 Likes

من از جامدادیه دس سازت ایده گرفتم :grin::ok_hand:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.