🕳++چالش++🕳

:roll_eyes:
‌‌‌‌

2 Likes

خو چیه نمیتونم اسکرین شات بگیرم؟ :rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

یهو اسم خودمو دیدم تعجب کردم:joy::laughing::sweat_smile::rofl:

2 Likes

۱.
20211125_103055

۲. سالمه سالم باشم
۳. پیام دادم من دارم میرم بیرون

3 Likes

۱ - بلدم نیستم عکس بزارم ولی اسکرین از اکبر جوجه بود :grin::heart:
۲ - سریال مورد علاقه م بیاد :grin: به پاریس بروم دگر :no_mouth:
۳ - کات کردم :sob:

2 Likes

تعجب نکن فرزندم :rofl:

2 Likes

چشم:grin:
:rose::dizzy:

2 Likes

:heart::heart::heart::heart:

2 Likes

سلام


2 Likes

یاد گرفتم مرسی :heart:

2 Likes


آرزوم خوشبختیمون و سلامتی خودمو شوهرم خانواده هامون و موفقیت شوهرم
جانیم نمیای؟

1 Likes

آرزوم‌سلامتیه تمام بیمارا.

همسرجان کجایی.دیر نرسی واسه دکتر

2 Likes

ارزوم این بودکه یکی الان زنگ بزنه بهم بگه یه میلیاردبردی نمیدونم ازکجافقط بگه بردی:joy:

2 Likes

قربونت

2 Likes

۱،شات ندار
۲ارزوم اینه ای کاش زمانبه یک سال پپیش برمیگشتو داداشم زنده بود
۳پیامم عکس نی نیو براش فرستادم ک تو دستگاهه برا زردیش

2 Likes

اره…برا شیوا فرستاده بودم

2 Likes

مرسی ازتون بچه ها:heart:

1 Likes

1_آخرین شات

2_ارزو زیاده، ولی کاش کار شوهرم درست ‌شه بعدش باهم بریم امام رضا… میلیاردرم بشیم:grimacing:
3_“باز الکی نگی نرسیدم، حتما بیا، لباستم ک عوض نکردی، آماده میکنم میذارم اینجا”

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.