💔خیلی خستم

خدایا یک مرگ بدهکارم هزار آرزو طلبکار …!!!
یا طلبم را ده یا طلبت را گیر… :pensive:

1 Likes

دیگه ن حوصله بحث دارم ن میخوام چیزی بشنوم ن هیچ چیز دیگ … خدایافقط این بچه رو سالم ب دنیا بیارم و راحتم کن دیگ هیچ چیزی نمیخوام

عصری مادر شوهرم بگشت اونم با توپ پر

براچی خبببب

خسته نباشی دلاور

چرا زود برگشت :neutral_face:

خدالعنت کنه مادرشوهر بد رو.‌مادرشوهر من که همیشه توپش پره

مگه کجا رفته بود

1 Likes

نمیدونم گفته یود انگار یه هفته میره جایی

اهاااان

1 Likes

رفته بود خونه جاریش

1 Likes

:grimacing::grimacing::grimacing::grimacing::grimacing:

با تو چیکار داشت؟ اون مگه یه هفته ای نرفته بود

آخی به خودت فشار نیار،بارداری بچه گناه داره خودتم در معرض افسرگی قرار میگیری هاااا،
من تجربه شو دارم تو رو خدا مراقب باش خیلی حال بدیه افسردگی و اضطراب بارداری و زایمان

سلام :pensive:

دیشب اینقد گریه کردم نفهمیدم ک خوابم برد

چون امشب یکی از آشناهاشون میخواد بیاد خونمون زنگ زدن به مادر شوهرم اونم اومد بهم میگه اگه اینا اومدن طعی کن تو زیاد حرف نزنی باعث ابرو ریزی هستش

:flushed::flushed: چه بد، چه ناراحت کننده، چه قدر متاسفم واسه این جور آدما

1 Likes

بهم میگه با این قیافه هم جلوشون نیای زیاد …دیگه خسته شدم بخدا حتی نای جواب دادن رو هم ندارم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.