۳ تفنگ دار من 😍

زنده باشن الهی:blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart:

2 Likes

مث این مادرشوهرا گفتم:joy::joy:
یاد نداره بچه داری کنه پهلو های بچه لختتتت :joy::joy::joy:

3 Likes

فدات :heart_eyes:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth:

3 Likes

خدا حفظشووون کنه عزیزممم:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

فدای تو ،:heart_eyes:

2 Likes

خدانکنه قشنگم

2 Likes

من ندیدم :sob:

3 Likes

منم ندیدم:fearful:

2 Likes

قبول نیست من ندیدم
چرا تگ نمیکنی :tired_face:

2 Likes

هستی

2 Likes

فکر کردم دیدی
:eggplant:

1 Likes

شقایق پس من چی:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:
من ندیدم:sob::sob::sob:
@Shaghayegh

2 Likes

اوخدااا جوجه ها رو :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:
خدا حفظشون کنه
شایان شبیه خودته

2 Likes

وااای عزیزم خدا برات نگه داره :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:
ماشاالله:nazar_amulet::nazar_amulet::nazar_amulet::nazar_amulet::nazar_amulet::nazar_amulet:

3 Likes

اره این ی دونه ب خودم رفته ،:stuck_out_tongue_winking_eye:

2 Likes

فدات بشم همچنین شهرزاد جونم :rose::heart_eyes:

2 Likes

شقایق تا من میام ببینم پاک میکنی اصلا باهات قهرم :pensive:

3 Likes

بازم ندیدی :joy::joy::joy::joy:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.