۳۱ شهریور ان شاءالله میرم انومالی😍🥰

اهاان مرسی عزیزم

2 Likes

:heart:

2 Likes

خواهر ریلکس باش استرس یه بچه رفلاکسی تحویلت میده فقط :expressionless:
فرستادم گلم:hugs:

2 Likes

چیکار کنم نمیشه
ممنونم عزیزم ان شاءالله حاجت روا باشی
:tired_face::smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

بسلامتی .اروم باش چیزی نیس گلم

2 Likes

مثلا قرار چه اتفاقی بیفته که الکی نگرانی :expressionless:

فرستاد عزیزم

2 Likes

فدات ان شاءالله که همینطوره
:blush:

2 Likes

نمیدونم…
ممنونم عزیزم
:expressionless::smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

هیچی نیست بیشتر انومالی برای جنسیت و برسی جنین چیز خاصی نیست که نگرانی

2 Likes

تو این چند روز اینقدر گپ اونجوری خوندم که ته دلم خالی شده:tired_face::tired_face::tired_face::tired_face:
ان شاءالله که خیره و چیزی نیست
:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

ایشاالله

2 Likes

image

2 Likes

انشاالله همه چی عالیه :star_struck:

2 Likes

ان شاءالله عزیزم
:smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

منم استرس دارم میخابم کابوس میبینم :expressionless:

2 Likes

شل کن:grin:

2 Likes

فرستادم گلی ایشالله باخبر خوش برگردی

2 Likes

درکت میکنم چقدر حال آدمو میگیره
:tired_face:

2 Likes

شل کردم رفت وگرنه پنج ماه باردار نبودم
:grin::grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

ان شاءالله عزیزم
:smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.