یک نفر خیلیییییییی حالش بده توروخدا دعا کنید

خونوادش دارن اذیت میشن دعاش کنید از ته دل

خودتون مادرید میدونید چقد سخته جوونتو تو بدحالی شدید ببینی:pensive::pensive::pensive:

دعا کنید ممنون

21 Likes

انشالله خوب بشه

2 Likes

انشالا که خوب شه

1 Likes

چشم گلم :pensive::broken_heart:خداشفابده انشالله

1 Likes

چشمم

1 Likes

انشاالله خدا شفاش بده

1 Likes

خداسلامتی بده

1 Likes

اللهم شافی‌و عافی کل مریض :palms_up_together:t2:

1 Likes

ان شالله که حالش خوب بشه

1 Likes

خدا شفا بده :palms_up_together::palms_up_together::palms_up_together::palms_up_together:

2 Likes

سلامت باشن ان شاءالله

2 Likes

انشاللهههه خدا کمکشون کنه:palms_up_together::palms_up_together::palms_up_together:

1 Likes

ایشالا خدا شفاش بده

1 Likes

صلوات فرستادم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.