یکی اومد شمارشو گرفتن

انشالله مرسی مهربون:heavy_heart_exclamation::kiss:

1 Likes

کجا آخه کدوم شهر ک انقد حقوقشه

1 Likes

ارومیه.
کمه؟؟

قرار داد ببندی ی روز نتونی نشه بری میشه ترک کار حقوق مالیده

کم نیست ؟؟

1 Likes

ن نمیبندمممم میگم میمونم براتون ولی قرارداد نمیخوام

چی بگم والاه.
نرفتم من بخاطر درسم نمیرسیدم.

آفرین همین خوبه ببین حالا اینجوری شماره میگیره ناراحت میشی
مارو تو کارمون ماه اول تیکه پاره کرده بودن به خودمونم شک. داشتیم بخدا دیگه :joy:

1 Likes

یکو دویست بهت گفتن بگو بخوره تو سرت نگه داره برا خودش

1 Likes

شاید امسال برم.
بنظرت چقدرخوبه ازساعت۹-۸شب سره کارم.

چ کاری

1 Likes

مغازه شلوار فروشی:grimacing:

سه نیم اینا

1 Likes

عمرا بده بابا…
همون۱/۵بده خوبه
و اینک ارومیه با شهرشما شاید متفاوته

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.