یه قوری چای خوردم نمیرم شانس آوردم🙄🤣

۳ روز بود چایی نخورده بودم یه قوری چایی دم کردم خوردم اومدم بیرون هوا سرده امیدوارم مشکلی پیش نیاد :woozy_face:

3 Likes

دستشوییت میگیره الان:sweat_smile:

3 Likes

فقط نشاشی به خودت :rofl: ایزی لایف ببند :joy::joy::joy::joy:

7 Likes

چیزی نمیشه:joy:فقط دستشویی لازم میشی:grin:

3 Likes

همون دیگه شدم غلط اضافی کردم

3 Likes

ایزی لایف بخر :grin:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

کجا برم نصب کنم فرض کن گرفتم:grimacing:

2 Likes

بدترین چیز اینه که بیرون همچین مشکلی پیدا کنی

3 Likes

فقط لطفا کارت کنار سرویس بهداشتی باشی:rofl::rofl::rofl:
یا باید به سرویس بهداشتی بگی…
به تو از دور سلااااام :joy::joy::joy::joy:

4 Likes

اره بدبخت شدم اینجایی هم که هستم نداره شانس گندم

2 Likes

هه من روزی ی فلاکس میخورم :sunglasses:
تا کی بیرونی؟

1 Likes

خب پس تحمل کن…:joy:
تا تو باشی دیگه موقع بیرون رفتن یه قوری چای نخوری:expressionless:

2 Likes

دستشویی عمومی :grin:

1 Likes

بعید نیست :woozy_face: یاد عروسی دختر عمم افتادم تو را پله ول کرده بود نرسید به مقصد

2 Likes

اوهوم:pensive::pensive:

2 Likes

نیست پرسیدم

1 Likes

یه ساعتی هستم هنوز چطور

2 Likes

اوووخی حالا نالاحت نباش:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:
بجاش یه کم با باسن ت بندری برو تا هم برسی هم ورزش کرده باشی:joy::joy::joy:

1 Likes

ورجه وجورجه کن دشوییت نگیره

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.