یه سوال مبهم

:smirk::smirk::hugs::slightly_smiling_face::slight_smile::kissing_closed_eyes::kissing_closed_eyes::kissing_smiling_eyes::kissing_closed_eyes::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::innocent::innocent::persevere::smirk::slight_smile::expressionless::kissing_closed_eyes::slightly_smiling_face::hugs::hugs::kissing_heart::yum::slightly_smiling_face::hugs::hugs::innocent::heart_eyes::sunglasses:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالبییتنبفاهلقرن

3 Likes

چکارش کردی ،؟؟وای ترسیدم

1 Likes

متم وقتی ۱۰ سالم بود از فاصله یک متری دیدم

1 Likes

منم همین طور :smiley::smiley:

1 Likes

وای ی بار مارمولک اومد خونه ما انقد ترسیده بودم رفتم اتاق خواب درو بستم ب شوهرم گفتم تا اونو نکشتی منو صدا نکن
اونم رف تو مبل قایم شد اخر سر شوهرم بر مبلو حیاط تا تونس درش بیاره
مار و چیکار کردین شما؟؟؟؟
من بودم الان سکته رو زده بودم

1 Likes

من از لای پام رد شد یبار یبارم پامو گذاشتم روش:grin::grin::grin::grin:
تا دوروز دیگ پام رو هرچی میموند جیغ میکشیدم فرار میکردم:disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved:

:joy: :joy: اخی

خونه مامانبزرگم ماردونیه :joy: طوریکه ابجیم واسه دانشگاهش بچه مار میگرفت میبرد خشک کنن.
من خیلی دیدم از نزدیک. مار دوسدارم :heart_eyes: موجودات جالب و قشنگین.

شوهرمم مار دوسداره.چندروز پیش رفتیم کوه باگوشی افتاده دنبال مار بیچاره ازش فیلم میگیره :joy:
کلا ارادت خاصی نسبت ب مار داریم :joy:

1 Likes

خخخخ چه زوج نترسی که من بش فک میکنم مور مورم میشه

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:
شمالین؟؟

1 Likes

:joy: ن کرمانشاه

2 Likes

اره من زیاد دیدم …تو خونمون هم سه چهار بار اومد .

یه روز در اتاق که روبه حیاطه باز کردم .یه هو یه چیزی از بالا افتاد کنار در …
در رو باز و بسته کردم دیدم ماره …نمیدونم چرا از مار نمیترسم .یه سیخ همونجا بود با سیخ بلندش کردم انداختمش بیرون .

من خونم روستاس دور و اطرافم باغه

1 Likes

وایییییی چ زن های شجاع من ک از عکس مارببینم حالت تهوع پیدامیکنم اوووع خیلی موجود کثیفه وزشته :mask::mask::mask:

3 Likes

واااای چطور نمی ترسید من خودم پارسال یه دونه کنار خودمو و شوهرم دیدم همراه با ما حرکت میکرد یهو دیدمش داد زدم شوهرم سریع بهش حمله کرد کشتش خیلی از همسایه ها ازم تشکر کردن گفتن اینو اگه نمیدیدی و نمیگفتی ممکن بود بیاد و بچه ها و مرغ و کفترهای مارو میکشت

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.