یه سوال بحث برانگیز 😀

یعنی معلوم نیست :grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:

1 Likes

:joy:خونه مادر شوهر

1 Likes

دیگه :grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::eggplant:

1 Likes

خب اگه خوبه
چایشو ندید بگیر
حالا یه چای اونقدرام اهمیت نداره

1 Likes

اره خب نخورید چایشو

1 Likes

هووووم
خب اره همسرتباید بگه

1 Likes

که نمیگه :grinning::grinning::grinning:

1 Likes

خب پس بیخیالش شو

1 Likes

نه خودم با حالتی که ناراحت نشن یبار میگم

1 Likes

به شوخی بگو :speak_no_evil:

1 Likes

نه معمولی میگم اگر گفتن چرا نمیخوری میگم ببیخشید سرد بود

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.