یه ترفند🐩‌‌‌‌‌‌

لبخند زدم
به نشانه تشکر

:grin:آهان اوکی خواهش میکنم

1 Likes

فودات فودات :smiling_face_with_three_hearts::sweat_smile:

1 Likes

نشد که:cry:

1 Likes

نمیشه گلم شاید اشتباه کردی

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.