یه بنده خدایی ...

اوهوم
باید ادب بشه

1 Likes

چارتا تیکه بنداز اون وسط دیگه‌شوهرت چیکارس

1 Likes

بیخیالش بابا
فقط نشستی پیشش اگه از چیزایی ک خریده تعریفی کرد حرفی زد بگو اره بابا من چندساااال پیش داشتم اینارو، میدونم چی به چیه! همین،نه بیشتر نه کمتر
و انقد بهش فک نکن
اون از دق تو رفته همونارو گرفته ،اونموقع شاید از روی حسادت و حسرت اونجوری‌گیر میداده بهت و توهین میکرده

1 Likes

اوووووف
میدونم چقدر عذاب میکشی درکت میکنم

2 Likes

همین تصمیمو دارم

فقط بنظرن‌چطور تیکه بندازم که قشنگگک به جونشش بشینه؟

1 Likes

اوهوم
از حسادت دقیقا
فقط حسادت

1 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:عذاب نه
ولی دلم میخواد حالشو جا بیارم

2 Likes

خودت اصل مطلب متوجه شدی عزیزم
همین روش ادامه بده

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.