یه آهنگ گوزل آوردم 😁

بعله:relieved::relieved:

1 Likes

ماکه شمارو ندیدیم:grin:

1 Likes

بریم پشت سایت پس:speak_no_evil:

1 Likes

من دیدم خوشگله :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

بریم:drooling_face:

1 Likes

حالا بدون ارایش بودم و کاملا طبیعی:relieved::relieved:

2 Likes

:heart_eyes::grin:یعنی چی

2 Likes

چُک گوزل=خیلی خوشگل

2 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

اووووف :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

چه با حاله من سازگاره:slightly_smiling_face:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.