یه آهنگ گوزل آوردم 😁

کلمه گوزل به دلم افتاده:rofl: اسم بچمو میزارم گوزل

16 Likes

ندوست :crazy_face:

2 Likes

یه ورم بهت سلام میرسونه:rofl::rofl::rofl:

4 Likes

:heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::v:t2::v:t2:

2 Likes

لااقل بگو غزل :grin:

2 Likes

قشنگه:ok_hand:

2 Likes

گوزل گوزل:rofl:

2 Likes

جونز :grin:

2 Likes

چک گوزل ده:heart_eyes:
@Holo_shirin

3 Likes

عالی:ok_hand:

2 Likes

ان شاالله :heart_eyes:

2 Likes

اقا ملسی ملسی قشنگ بود من دانش کردم مهنا جون:kissing_heart:

3 Likes

:grin::grin::wink::joy::joy:

1 Likes

درد :rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

قشنگ بود
مرسی

1 Likes

:heart_eyes::heart::heart::heart:

:heart_eyes::blue_heart:خواهش سارا جون

1 Likes

خواهش سارا جون جون :grin::heart:

1 Likes

گوزل=خوشگل
بذار مارال=خوشگلترین:wink:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl:اعتماد به سقفوووو

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.