یعنی میخواد چی بگه

@Setare500 چی شد خواهری:grin::grin::grin::grin:

1 Likes

دختره غلط کرده بیا هبو چشم ابی ما بشه:expressionless::japanese_ogre:

1 Likes

عنتر آشغال :rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

حالا چ شکلی بودش

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl: عجب سوالی ولله صورت پر جوش و گرد فقط همین یادمه:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

خودم بودم:neutral_face::raised_hand_with_fingers_splayed:
:joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl: عزیزی تو… حالا چرا اومدی تو خوابم اعتراف کن زود

1 Likes

امدم شوهر پیدا کنم:joy::expressionless:

1 Likes

آخه عنتر مرد زن دار میخوای چیکار:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

دیگ کم بود:cry:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:شوهرمو نمیدم:sunglasses:

1 Likes

به نظر من خوابت تعبیر داره از کسی که تعبیر بلده حتما بپرس

1 Likes

عب نداره

1 Likes

1 Likes

خیلی ممنون ستاره جون ببخشید تو رو خدا خیلی مزاحم هردوتاتون شدم ولی خواهر شوهر چرا اصلا تو خوابم خواهر شوهر نبود ک:thinking::thinking::thinking::thinking:

1 Likes

منکه هی چی نفهمیدم:upside_down_face:

1 Likes

اره به ستاره جون گفتم ک ب دوستش بگه

:rofl::rofl::rofl::rofl: همش مربوط ب خوابم بود ولی خواهر شوهر رو نفهمیدم:expressionless:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.