یبوست نوزاد۳۷روزه

آره عزیزم الهی هرچی میخوای خدابهت بده تاشیاف زدم بعده یک ربع کارکرد

1 Likes

آره خداروشکربخداداشتم دیوانه میشدم

1 Likes

مرسی بابت کمکت عزیزم شکمش کارکردشیاف زدم

1 Likes

حتمامیگیرم عزیزم فقط چجوری بدم بهش

1 Likes

آره عالیه… ولی زیاد براش استفاده نکنی ممکنه خدا نکرده روده هاشو تنبل کنه…

1 Likes

نه عزیزم دیگه استفاده نمیکنم

شیاف گلیسیرین کودکان بزن دستشویی میکنه گناه داره اذیت میشه

1 Likes

فداتشم کاری نکردم گلم
احتمال داره یبوستش ادامه داشته باشه اگه اینجوری بود هفته ای یک بار بزن بچه راحت شه طفلی
پسره من ب غذا افتاد درست شد

1 Likes

مرسی عزیزم

1 Likes

روزی دوبار ۳ سی سی

1 Likes

مرسی عزیزم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.