یاد یه سوتی وحشتناکم افتادم😂😂😂🤦‍♀️

:joy::joy::joy::joy:باید میگفتی نه معلوم نیست دخترت با کیی بیرون بوده الان منو گیر آورده بعد فرار میکردی :rofl::rofl:
البته احتمال داشت بیاد با ماشین زیرت کنه:rofl:

2 Likes

:joy::woman_shrugging:احتمالش زیادبود

2 Likes

اره:joy::joy::joy:

1 Likes

خریداتو هم باخودت از مغازه اورده بودی بیرون؟ :joy:

2 Likes

:heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing::grin::joy::heart::heart::heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart:

2 Likes

وای چه قد باحال بود

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::rofl::joy::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl:

2 Likes

من ودوستم ترم اول بودیم رفتیم دستشویی بالادیدیگ شلوغه اومدیم طبقه پایین رفتیم دستشویی داشتیم غیبت پسرارومیکردیم فلانی چقدردرازه اون یکی چقدرچشاش قشنگه خلاصا یدفعه دیدیم دریکی ازدستشوییا بازشد یکی استادااومدبیرون نیشش تابغل گوشش بازماهم چشامون گردازتعجب بعداومددستاشوشست یه لبخندشیطانی زدگفت ترم اولین گفتیم اره گفت اینجا دستشویی اساتید مرده :crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face:ماهم عین بزگفتیم بله وکلمونوانداختیم پایین اومدیم بیرون

1 Likes

ارهههه:joy::joy::joy::joy::joy:تا سه چار مغازه جلوترم رفتم:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.