یاد یه سوتی وحشتناکم افتادم😂😂😂🤦‍♀️

:joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

وا:joy::joy::woman_facepalming:

2 Likes

سوتیت زیاد نبوده
من که کلا حرفام سوتیه

3 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

وای تصورت کردم ازخنده مردم:grin::grin::grin::joy:منم یه باربه بهونه دستشویی ازکلاس رفتم بیرون موقع اومدن دروبازکردم گفتم سلام استادکل کلاس ترکیدازخنده منم خیلی خجالت کشیدم ولی استادم جمعش کردگفت چرامیخندین آدم وقتی واردمجمع عمومی میشه بایدسلام کنه دیگه:grin::grin::grin::grin:

6 Likes

:joy::joy::joy::joy:استادت چه با شعور بوده، خوبه تو وارد کلاس خودت شدی من رفتم تو یه کلاس دیگه اونم با حالت عادی نه، داشتم میدویدم، وسط کلاس فهمیدم 40 نفر تو کلاسن و استاد داشته حرف میزده، شوکه شده بودن

6 Likes

:joy::woman_facepalming::woman_facepalming:

2 Likes

:joy::joy::raising_hand_woman:

2 Likes

وای خداخیرت بده خیلی وقت بوداینطوری نخندیده بودم:grin::grin::grin::grin::grin::blush::grin::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

ممنون ازگپت بانی گپ خوشگل:heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

2 Likes

قربونت:raising_hand_woman::heart:

1 Likes

وای چقدر خندیدم :grin::grin:خدا خیرتون بده :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

2 Likes

:green_heart::green_heart::green_heart::heart::heart::heart::heart:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::person_fencing:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

خب خداروشکر:wink::joy::joy::joy:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.