گیج شدم😨😐😐😐😐😐😐😐😐😐

اینجا چرا انقد شلوغ وگیج کننده س

1 Likes

من نمی‌دونم بذار بقیه میان میگن

3 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

3 Likes

والا بخدا سرگیجه گرفتم:joy:

2 Likes

چیش گیجت کرده فدات؟تازه عضو شدی بعد مدتها؟اروم اروم همه چی‌دستت میاد،اینجا خیلی خوبه و بچه ها همه خوبن،خوش اومدی ب جمعمون دوباره فداتشم:kissing_heart:

1 Likes

اره تعریف اینجا روشنیدم عضو شدم
ممنون عزیزم:heart:

:joy::joy::woman_facepalming:t2:⁩⁦:woman_facepalming:t2:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.