گپ ۴۰ حالشو ببر

رسید به ۴۰ خیرشو ببینی.
خونه دار و بچه دار زنبیل و بردارو بیا

1 Likes

سلاااااام :smiley: اول :raising_hand_woman:t3:

سلام من اومدم

ا من اول بودم :laughing:

1 Likes

نه من شدم :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

:cry: :cry: :cry:

اوخی گریه نکن اصلا بردیا اول شد :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::sweat_smile::smiley::smiley::heart:

آفرین :sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile:

تیام عکس الهام و نوشین رو دیدی؟

آره :joy::joy: خیلی باحال بود

خب حالا بگو ندیدم تا الهام بفرسته😅

کوووووووفففففتتتتتتت
عمتو دوست دارم سعیده :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

بیا اونور ببین :smiley::smiley:

1 Likes

4تا دارم کدومو میخوای؟ :sweat_smile:

1 Likes

خونه جدید مبارک

3 Likes

به قول بنیامین سلامتی باشه :sweat_smile:
بهش میگیم مبارکت باشه،میگه سلامتی باشه😂

3 Likes

ای جان :smiley::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

آفرین پسر باادب :heart_eyes::kissing_heart:

1 Likes

به مناسبت چل چلی گپا دست و جیغ و هووووووررررررااااا :sparkling_heart::sparkling_heart::sparkling_heart::sparkling_heart::postal_horn::postal_horn::postal_horn::postal_horn::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::sparkling_heart::blush::birthday::birthday::birthday::birthday::lollipop::lollipop::lollipop::champagne::champagne::champagne::champagne::beer::beer::beer::beers::beers::beers::beers::clinking_glasses::clinking_glasses::clinking_glasses::clinking_glasses::tumbler_glass::tumbler_glass::tumbler_glass::tumbler_glass::wine_glass::wine_glass::wine_glass::cocktail::cocktail::cocktail::cocktail::tropical_drink::tropical_drink::tropical_drink::tropical_drink::baby_bottle::baby_bottle::baby_bottle::baby_bottle::balloon::balloon::balloon::tada::tada::tada::tada::gift::gift::gift::gift::ribbon::ribbon::ribbon::bamboo::bamboo::bamboo::confetti_ball::confetti_ball::confetti_ball::confetti_ball:

5 Likes

مرسی عزیزم در کل خیلی از حرفاش رو چپکی میگه :joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.