گپ مامانهای مهر1400😍😘

چرا من گپ هرماهی رو میبینم الا تیر ۱۴۰۰:face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:

2 Likes

تیرماه کسی مامان نشده حتما

1 Likes

:roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes:وااااا…

1 Likes

مهری ماهی عستی؟

1 Likes

اره…

1 Likes

چطور؟

1 Likes

خوش اومدی.هفته چندی؟

1 Likes

:face_with_thermometer::face_with_thermometer:من تیر ماهی ام عزیزم…۲۰ هفتم:face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:

1 Likes

خودم مهر ماهی هستم…تعجب کردم گفتم از کجا میدونه من مهرماهی ام…
خب بالا ک پرسیدم گفتم چزا گروه تیر ۱۴۰۰ نمیبینم

1 Likes

اها ببخشید فکرکردم مامان مهر ماهی هستی.ایشالا به سلامتی ب دنیا بیاری تو دلیتو

برا من ۴ روزه .دارومیخوردی؟
بتات ۱۱۰ یا ۱۱۰۰؟؟

1 Likes

عزیزم بسلامتی .:heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

مبارک باشه عزیزم،من یک اسفند میرم برای سونو

1 Likes

ایشالا به سلامتی چند هفته میشی ۱اسفند؟

1 Likes

نه بدون دارو۱۱۰

2 Likes

اها میره بالا ب مرور .برا من با ۴ روز تاخیر ۱۰۰۰بود .فقط برا م دعا کن سنگ کلیم اومده پایین خیلی اذیت میشم

1 Likes

ایشالا خوب بشی گلم.مبارکت باشه نی نی ت:heart_eyes:

1 Likes

مرسی عزیزم برام دعاکن گلم

1 Likes

هفت هفته عزیزم،شما کی میری برای سونو؟

1 Likes

من هم ۱۶ اسفند میرم سونو

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.