گپ شقی 🍆😈🍆🍆

جوووون :eggplant::eggplant::eggplant:

2 Likes

۳ تا پسر بزرگمم چند وقت پیش واکسنش زد

2 Likes

گپ بغلی +۱۸اس

1 Likes

چه خبر عشقم :heart_eyes:

1 Likes

ماشالله ب تو شیر زن

2 Likes

فدات :green_heart:

2 Likes

من یه دونه و توبه کردم دیگه نمیخام

1 Likes

:rofl::rofl::rofl: میخام برم ب راه راست هدایتشون کنم

1 Likes

منم ببر :eggplant:

1 Likes

زنده باشه :heart_eyes:

1 Likes

باشه برو من ترسیدم از وجود مرد دیگه نرفتم خخخ

1 Likes

:rofl::rofl:مردا اومدن سایز مامی گپیا رو بدونن و برن صابون گلنار بازی بازی کنن:rofl:

3 Likes

دقیقا :joy::joy:

1 Likes

کدوم گپ

1 Likes

دقیقا تو خودت ک الان از من سوال …کردی منم خجالت

1 Likes

من سوال کردم ؟ کجا کی کدوم :neutral_face::rofl:چی گفتم ک خجالت کشیدی :rofl:

2 Likes

:smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp:
:eggplant:

2 Likes

چه خبر :heart_eyes:

کسی نیست
:pleading_face:

من هستمممممم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.