گپ دوستانه ۴۱ 😎 😊

بچه ها اونور ۳۰۰۰ تا شد بیاید اینجا :laughing:

1 Likes

اولی منم

1 Likes

همه رفتن بخوابن منم خوابم گرفت :raised_hand:t2::sleepy:

2 Likes

سلام…

2 Likes

سلام بر خواهران گوزو

4 Likes

سلام رو ماهتون

2 Likes

سلووووووم

2 Likes

سلام سلام

1 Likes

هیچکی نیس? همه خوابیدین یعنی ?

1 Likes

اینجا بارون :heart_eyes: شوهرم دو روز میخواد منو ببره برین اطراف بگردیم ولی بجاش میریم تو تخت خواب :expressionless:

3 Likes

خوب لباس خلبانی بپوش رو ابرا بگردین :joy::joy::joy:

2 Likes

:joy: همین کارم باید بکنم

1 Likes

وای اگه شوهر من فارسی بلد بود و این جوکا رو میفهمییییییییید
سوژه ای داشتم تا یک سال :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
تارزان می شدم
پری دریایی می شدم
گاو چروون می شدم
فوتبالیستا می شدم

4 Likes

:joy: :joy: :joy: ما کارمون به لباس نمیکشه اخه همون اول کار کنده میشه

2 Likes

والا من که کلا بی لباس می خوابم :joy::joy:

2 Likes

سحر عکس بزار تا بقیه بیان :rofl::rofl:

1 Likes

عکس چی بذارم :thinking: عکس به درد بخور ندارم اخه

1 Likes

من رفتم بخوابم نشد :sweat_smile:

2 Likes

خخخخخخخخخخخ ماله کیه؟؟

1 Likes

بگوز
حتما گوز تو دلت جمع شده

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.