گپ بهارجون🙆‍♀️

حتما کیست داری گلم ب زودی خوب میشی ایشالا منم چن سال پیش مثه تو شدم اولش دکترم ی قرص داد گفت پری شو بعد تموم شد برو سونو تشخیص کیست داد ک با دارو رفع شد خدارو شکر

2 Likes

کیست ندارم تازه سونو دادم گفت کیست نداری نمیدونم بازم شاید برگشته

1 Likes

ایشالا ک زود هرچی هست خوب شی:kissing_heart:

2 Likes

بیا اونور

1 Likes

:running_woman:t2::running_woman:t2::running_woman:t2::running_woman:t2::running_woman:t2::running_woman:t2:

2 Likes

@Pamper اینجا گپ ازاده میشه در مورد همخذچی صحبت کرد اونجا خارج از گپ میشد صحبتمون

2 Likes

بیاخصوصی گل خصوصی پیام دادم

1 Likes

:running_woman:t2::running_woman:t2::running_woman:t2::running_woman:t2::running_woman:t2:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.