گپ بهارجون🙆‍♀️

شوطورموطورین؟ چخبرا؟ بیاین بحرفیم:ok_woman::raising_hand_woman:

5 Likes

با این پروفایل شدی بهار خودم

3 Likes

سلام دخترااا

2 Likes

پارادوکس خودم چطوره

3 Likes

فدات عزیزم:grin::raising_hand_woman:گفتم ب یادقبل پروفایل قبلوبزارم:joy:

1 Likes

تو کدوم کاربری؟ اسمتو عوض کردی

1 Likes

سلام:raising_hand_woman:

1 Likes

چطورییی؟

1 Likes

من جوجوم

2 Likes

فداتشم توچطوری عزیزم؟ :raising_hand_woman::heart:

1 Likes

من که دارم سرنوشت‌ میبینم

1 Likes

قربونت توچطوری؟

1 Likes

اسم کاربریت از اول همین بود؟ خودتو معرفی میکنی؟

1 Likes

داغون

2 Likes

بسلامتی:raising_hand_woman:

خوبم عزیزم

1 Likes

چرا؟

شکر:raising_hand_woman:

1 Likes

درگیرابروهامم نمیدونم هاشورکنم فیبروزکنم میکروکنم

2 Likes

میکرو کن گلم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.