گپ ازاد🖐️😼

چه خوشمل شدی اذین:see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil:

1 Likes

میخام برم عروسی تیتان
برا همونه :joy::triumph::sunglasses:

1 Likes

پیشو رفت مرخصی گفتم ی چند روز خودم باشم تا برگرده :rofl::woman_facepalming:t2:

1 Likes

من خار دارم تگم نمیکنی ؟:rofl::rofl::rofl::raised_hand:

1 Likes

:joy::joy::joy:
خوشمل بودی نفس

1 Likes

فداتشم این گپ مال خیلی وقته

ارههه الان دیدم :speak_no_evil::speak_no_evil::speak_no_evil::speak_no_evil:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.